Zilla Nivad Samiti Talathi Old Privious Paper & Talathi Syllabus Download | जिल्हा निवड समिती तलाठी परीक्षा जुने पेपर & अभ्यासक्रम

Talathi Bharti Previous-year-old papers For Talathi Exams

"जिल्हा निवड समिती तलाठी परीक्षा जुने पेपर डाऊनलोड करा अगदी मोफत" 

Zilla Nivad Samiti Talathi Old Privious Paper Download 

        मित्रांनो आपण या आपल्या साईटवर महाराष्ट्रातील विविध स्पर्धा परीक्षा चे नोटस, पेपर तसेच सरावा करिता जुन्या प्रश्न पत्रिका या ठिकाणी रोज अपलोड करत असतो. त्या मध्ये महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, जिल्हा निवड समिती, तसेच राज्यसेवा, ग्रामसेवक,तलाठी महापारीक्षा पोर्टल वरील पेपर इत्यादी या ठिकाणी अपलोड करत असतो. 

Talathi Bharti Previous-year-old papers & Talathi Syllabus  For Talathi Exams:-

    Talathi Bharti Old Previous year and other practice papers of Maharashtra Talathi Bharti are Upload here to help you in Talathi Exams. For your knowledge that Talathi Bharti of this year will be starting very soon. So, Number of students who are trying for Talathi Bharti they daily search on google for Talathi Exam Old Paper. Talathi Syllabus is very essential for you to do your preparation properly for the Talathi exam. You will get a subject wise syllabus on this site all Talathi Exam Syllabus is below in this post just find and download. So, let's download Talathi Exam Old Paper here. dear students read the following post correctly for  Talathi syllabus. Students can download Talathi Hall Ticket in future exams on this site.  

1) Jilaha Nivad Samiti Pune 2015 Talati Bharti pdf download here

2) Jilaha Nivad Samiti Raigad 2015 Talati Bharti pdf download here रायगड जिल्हा तलाठी भरती पेपर.pdf

Talathi Exam All Syllabus Download Here:-

        महारष्ट्र तलाठी परीक्षा चा  विषयासहित खाली Syllabus (अभ्यासक्रम ) खाली  दिलेला आहे. आपण संपूर्ण वाचवा किवा त्यांची प्रिंट कडून घ्यावी. जेणेकरून भविष्यात तुम्हाला तलाठी भरती ची तयारी करताना कोणता अभ्यास करावा हे समजण्यास सोपे होईल. खाली इंग्रजी आणि मराठी मध्ये तलाठी परीक्षा अभ्यासक्रम दिला आहे.

 (१) 
                                                 (२) 

आरोग्य विभाग एक्स-रे तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७ डाउनलोड || Arogya Vibhag Exam Question old Paper & Answer Key Download

(A) Reasoning  

 • Classification
 • Numerical Series
 • Alphabetical Series
 • Relationship
 • Coding-decoding
 • Analysis
 • Analogy
 • Odd man find out
 • Blood relationship
 • Direction Sense
 • Ranking test
 • Venn Diagram
 • Calendar
 • Mathematical Operation
(अ) तर्क करणे

 • वर्गीकरण
 • संख्यात्मक मालिका
 • वर्णमाला मालिका
 • नाते
 • कोडिंग-डिकोडिंग
 • विश्लेषण
 • समानता
 • विचित्र माणूस शोधा
 • रक्त संबंध
 • दिशा संवेदना
 • रँकिंग चाचणी
 • वेन आकृती
 • कॅलेंडर
 • गणिती ऑपरेशन
 वरील महत्वाच्या तर्क करून काही प्रश्न सोडवावे लागतील.

(B) Mathematics

 • Number system
 • Addition, Subtraction, Divide and Multiplication
 • LCM & HCF
 • Square & Square roots
 • Cube & cubic roots
 • Decimal system
 • Numerical series
 • Simple interest
 • Percentage
 • Average
 • Profit and Loss
 • Time & Work
 • Time & Speed
 • Area of cube, cuboids,triangle, rrectangle, ssquare, sphere, circle etc.
 • Mixture
 • Problem on age
 • Compound Interest
 • Simplification

(बी) गणित विषय 

 • संख्या प्रणाली
 • जोड, वजाबाकी, भाग आणि गुणाकार
 • एलसीएम आणि एचसीएफ
 • स्क्वेअर आणि स्क्वेअर मुळे
 • घन आणि घन मुळे
 • दशांश प्रणाली
 • संख्यात्मक मालिका
 • साधे व्याज
 • टक्केवारी
 • सरासरी
 • नफा व तोटा
 • वेळ आणि कार्य
 • वेळ आणि गती
 • घन, क्यूबिड, त्रिकोण, आयत, चौरस, गोल, वर्तुळ इ. चे क्षेत्रफळ.
 • मिश्रण
 • वयानुसार समस्या
 • चक्रवाढ व्याज
 • सरलीकरण  
     वरील महत्वाच्या गणित विषयाचे घटकावर   काही प्रश्न सोडवावे लागतील.

(C) Marathi Language

 • Similar words
 • Opposite words
 • One word for a sentence
 • Gender
 • Grammar
 • (D) English Language
 • Synonyms
 • Antonyms
 • One Word Substitution
 • Proposition
 • Words Followed by Particular prepositions
 • Tenses
 • Common error
 • Article
 • Noun, verb, adverb, adjective, etc.

(सी) मराठी भाषा
 • तत्सम शब्द
 • विरुद्ध शब्द
 • वाक्याचा एक शब्द
 • लिंग
 • व्याकरण
 • (ड) इंग्रजी भाषा
 • समानार्थी शब्द
 • प्रतिशब्द
 • वन वर्ड सबस्टिट्यूशन
 • प्रस्ताव
 • विशिष्ट प्र स्तावनांनंतरचे शब्द
 • कालखंड
 • सामान्य त्रुटी
 • लेख
 • नाम, क्रियापद, क्रियाविशेषण, विशेषण इ.
मराठी हा विषय महाराष्ट्र स्पर्धा परिक्षेचा महत्वाचा घटक आहे. त्यावर महाराष्ट्र सर्व परीक्षेत प्रश्न विचारले जातात. तेव्हा आपण हा घटक तयारी जास्त करावी.
(D) English Language
 • Synonyms
 • Antonyms
 • One Word Substitution
 • Proposition
 • Words Followed by Particular prepositions
 • Tenses
 • Common error
 • Article
 • Noun, verb, adverb, adjective, etc.

(ड) इंग्रजी भाषा
 • समानार्थी शब्द
 • प्रतिशब्द
 • वन वर्ड सबस्टिट्यूशन
 • प्रस्ताव
 • विशिष्ट प्रस्तावनांनंतरचे शब्द
 • कालखंड
 • सामान्य त्रुटी
 • लेख
 • नाम, क्रियापद, क्रियाविशेषण, विशेषण इ.
इग्रजी विषयातील महत्वाचे घटक वरील पप्रमाणे आहेत.

(E) General Awareness (GK)

 • Geography of District
 • Current Affairs
 • Constitution of India
 • History
 • Question on General Science
 • General Question on Banking Awareness
 • General Questions on Computer Awareness
 • Questions on International & National Sports
 • General Questions on Maharashtra history

ई) सामान्य जागरूकता

 • जिल्ह्याचा भूगोल
 • चालू घडामोडी
 • भारतीय राज्यघटना
 • इतिहास
 • सामान्य विज्ञानावर प्रश्न
 • बँकिंग जनजागृतीबाबत सामान्य प्रश्न
 • संगणक जागृतीवरील सामान्य प्रश्न
 • आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय क्रीडाविषयक प्रश्न
 • महाराष्ट्राच्या इतिहासावर सामान्य प्रश्न
महारष्ट्र स्पर्धा परीक्षा मध्ये सामान्य ज्ञान हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. सर्व परीक्षा मध्ये विचाले जाते या घटकावर रोज या घटकावर टिपणी करावे.

Post a Comment

0 Comments