Maharashtra Driver Police Bharti 2022 Physical Exam New GR | चालक पोलीस शिपाई भरती 2022 मैदानी चाचणी GR

 Maharashtra Driver Police Bharti 2022 Physical Exam New GR for 50 Marks | Maha Driver Police Bharti 2022 मैदानी चाचणी घेणे बाबत शासन राजपत्र |चालक पोलीस शिपाई भरती 2022  मैदानी चाचणी बाबत शासन निर्णय GR वाचा सविस्तर

How to apply for Maharashtra Police Constable driver recruitment 2022?
मित्रांनो या पोस्ट मधून आपण काय माहिती मिळवणार आहोत:- 
  • चालक पोलीस शीपाई  भरती 2022 मैदानी चाचणी नवीन शासन निर्णय चे राजपत्र पीडीएफ 
  • महाराष्ट्र चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 पुरुष गट  मैदानी चाचणी गुण आणि इवेंट किती? 

  • महाराष्ट्र चालक पोलीस शीपाई  भरती 2022 महिला गट मैदानी चाचणी गुण आणि इवेंट किती? 

  • चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 लेखी चाचणी (१०० गुण) बाबत अभ्यासक्रम?

  • लेखी चाचणीमध्ये कोणते घटक / विषय समाविष्ट असतील ?
  • चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 अभ्यास कसा करावा?

  • चालक पोलीस शीपाई  भरती चे मागील वर्षाचे पेपर PDF डाउनलोड लिंक्स 

चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 मैदानी चाचणी (Driver Police Constable Physical Exam 2022 New GR) :- 

          महाराष्ट्र चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 लवकरच सुरु होणार आहे आणि चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 ची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला एक प्रश्न भेडसावत होता तो म्हणजे शारीरिक चाचणी (Physical Test)  बाबत काही निश्चित काही माहिती अपडेट मिळत नव्हती, तेव्हा आज दिनांक 27.06.2022 रोजी शासनाने चालक पोलीस शीपाई पद करिता मैदानी चाचणी घेण्याबाबत राजपत्र जाहीर केले आहे. त्या बाबत सविस्तर माहिती पुढील लेखात वाचून समजेल. 

           दिनांक 27 जून 2022 रोजी Maharashtra Police Bharti 2022 मधील Driver Police constable Physical Exam बाबत महाराष्ट्र शासनाणे  राजपत्र प्रकाशित केले आहे या राजपत्रात महाराष्ट्र चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 मैदानी परीक्षा बाबत भरती प्रक्रिया राबवितांना चालक पोलीस शीपाई मैदानी परीक्षा घेणे करीत गुण निर्धारित केले आहेत.   त्यामध्ये खालील चार्ट मध्ये दर्शवल्या प्रमाणे महाराष्ट्र चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 मध्ये शारीरिक चाचणी मध्ये मुख्यतः 02 च  इव्हेंट घेण्यात येणार आहेत. 

1) 1600 मीटर धावणे आणि  2)  गोळा फेक असे 50 गुणांची मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे. आपणास खालील टेबल मधून सहज समजेल. 

A) महाराष्ट्र चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 पुरुष मैदानी चाचणी गुण:-

Driver Police Constable Physical Exam 2022 चालक पोलीस शीपाई 

पुरुष उमेदवार मैदानी चाचणी एकूण 02  इवेंट होतील :

Event

गुण 

1

१६०० मीटर धावणे..

30  

2

गोळाफेक 

20 

एकुण 

50 

                
       वरील प्रमाणे maha police bharti 2022 psysical test घेण्यात येईल आता  उमेदवाराने वरील प्रमाणेच मैदानी चाचणी सुरू करावी (Driver Police Constable Physical Exam 2022 New GR)  आणि जास्तीत जास्त लेखी परीक्षेचा सराव करावा.

Driver Police Constable Physical Exam 2022 चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 महिला मैदानी चाचणी :-

महिला उमेदवार मैदानी चाचणी एकूण 02 इवेंट होतील :

Event

गुण 

1

१६०० मीटर धावणे..

30  

2

गोळाफेक 

20 

एकुण 

50 


आता पोलीस भरती 2022 च्या मैदानी चाचणी ची रूपरेषा स्पष्ट झाली आहे उमेदवारांनी लेखी परीक्षेला प्राधान्य देऊन आपला सराव सुरू करावा.

Driver Police Constable bharti 2022 physical Exam new GR :- 

             Maharashtra Driver Police Constable Bharti 2022 will be conduct with Maha police bharti 2022 up to date know one coild not decribe about what is exact physical test event and how many marks has been devided for maharashtra driver police constable physical test. But today maharashtra government has published new latest GR about Maharashtra police driver physical test 2022 . Maharashtra Driver police constable physical test will conduct for 50 marks only and only two events are there. more information about what is writtern paper pattarn of driver police constable and syllabus of driver police constable post are given below of this post.


⬛🔲 पुरुष उमेदवार करिता मैदानी चाचणीच्या गुणांची विभागणी इव्हेंट निहाय पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे:-


⬛  पुरुष उमेदवार 1600 मीटर धावणे या इव्हेन्ट करिता गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे:-
5.10 च्या आत 20 मार्क्स राहतील
5.10 ते 5.30=15 मार्क्स
5.30 ते 5.50=12 मार्क्स
5.50 ते 6.10=10 मार्क्स
6.10 ते 6.30=08 मार्क्स
6.30 ते 6.50=04 मार्क्स
6.50+....     =00 मार्क्स
⬛   पुरुष उमेदवार "गोळा फेक" इव्हेंट मध्ये गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे राहील:-
8.50+...        =15 मार्क्स राहातील

8.50 ते 7.90 =12 मार्क्स
7.90 ते 7.40 =09 मार्क्स
7.40 ते 6.90 =06 मार्क्स
6.90 ते 6.40 =03 मार्क्स
6.40 पेक्षा कमी=00 मार्क्स   

🔲⚫🔲 पोलीस भरती 2022 महिला उमेदवार करिता मैदानी चाचणीच्या गुणांची विभागणी इव्हेंट निहाय पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे:-

👉800 मी धावणे इव्हेंट च्या गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे:-
2.50 च्या आत..= 20 मार्क्स राहतील
2.50 ते 3.00 = 15 मार्क्स
3.10 ते 3.10 = 10 मार्क्स
3.10 ते 3.20 = 06 मार्क्स
3.20 ते 3.30 = 02 मार्क्स
3.30+...       = 00 मार्क्स
 👉"गोळा फेक" इव्हेंट मध्ये गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे राहील:-
6.00 मी+....  = 15 मार्क्स राहतील 
6.00 ते 5.50 = 11 मार्क्स
5.50 ते 5.00 = 08 मार्क्स
5.00 ते 4.50 = 05 मार्क्स
4.50 ते 4.00 = 02 मार्क्स
4.00 पेक्षा कमी = 00 मार्क्स

      वरील दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र चालक पोलीस शीपाई भरती 2022 च्या मैदानी चाचणीचे गुणविभागणी शासनाकडून करण्यात आलेली आहे. तरी वरील गुण विभागणी नुसार आपण आपला मैदानी चाचणीचा सराव सुरु करावा त्याचबरोबर लेखी परीक्षा सराव करीता आपणास याच वेबसाइट वर मागील वर्षात झालेले पोलिस भरतीचे पेपर pdf स्वरूपात मिळतील. या पोस्ट च्या खाली लिंक्स दिलेल्या आहेत त्या करिया पोस्ट शेवट पर्यन्त स्क्रोल कर काही लिंक्स लेबल कीव tags मध्ये दिल्या आहेत. आता खाली चालक पोलीस शीपाई करिता लेखी परीक्षा अभ्यासक्रम कोणता आहे ही पाहू या. 

 1) लेखी परीक्षा साठी पात्र होण्यासाठी उमेदवारास कमीत कमी मैदानी गुणाच्या 50% गुण आवश्यक आहे

 2) 1 : 10 प्रमाणात विद्यार्थी परीक्षेसाठी घेतले जातील

पोलीस भरती 2022 लेखी चाचणी (१०० गुण) Police Bharti 2022 Written test Mark:-

          महाराष्ट्र शासन राजपत्र द्वारे शासन निर्णय प्रकाशित झाला आहे त्यानुसार पोलीस भरती 2022 मैदानी चाचणी मध्ये  (शारीरिक योग्यता चाचणी)  किमान ५०% गुण मिळवणारे उमेदवारचं हे संबंधित प्रवर्गामधील जाहिरात दिलेल्या रिक्त पदांच्या १ : १० या प्रमाणात १०० गुणांच्या लेखी चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याकरीता पात्र राहतील.
  म्हणजे मैदानी चाचणी मध्ये 50% गुण मिळवणे अनिवार्य राहील आणि तेच उमेदवार हे पोलीस भरती 2022 लेखी परीक्षा पात्र राहतील. यापैकी एकूण जागेच्या 1 उमेदवार मागे 10 उमेदवार लेखी परीक्षेत पात्र राहतील. 

B) लेखी चाचणीमध्ये पुढील विषय समाविष्ट असतील Police Bharti 2022 syllabus:- 

                 पोलीस भरती 2022 मध्ये चालक पोलीस शीपाई लेखी परीक्षा अभ्यासक्रम  हा सारखाच राहणार आहे फक्त मोटार वाहन चालवणे / वाहतुकीचे नियम हा एक घटक वाढवण्यात आला आहे. पोलीस भरती 2022 च्या लेखी परीक्षा अभ्यासक्रम (Mahapolice Bharti 2022 syllabus and pattern ) हा पूर्वी प्रमाणेच आहे. या पोलीस भरती 2022 च्या लेखी परीक्षेत पुढील विषयावर बहुपर्यायी प्रश्न राहतील.
(१) अंकगणित 
(२) सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी 
(३) बुद्धिमत्ता चाचणी 
(४) मराठी व्याकरण. 
(5)मोटार वाहन चालवणे / वाहतुकीचे नियम 

(B) The Written Test shall include the following subjects, namely :—

(1) Arithmetic,

(2) General Knowledge and Current Affairs,

(3) Intelligence Test,

(4) Marathi Grammar, and

(5) Motor vehicle driving and transport Rules.


     वरील घटकावर 100 गुणांची बहुपर्यायी प्रश्न राहतील आणि 90 मिनिटे वेळ राहील. नंतर मैदानी चाचणी 50 गुण + लेखी चाचणी 100 गुण असे एकूण 150 गुण पैकीं मेरिट नुसार अंतिम निवड यादी लागेल. चालक पोलीस भरती 2022 जाहिरात मधील आरक्षण निहाय जागेची मेरिट लिस्ट लावण्यात येईल.

c) वाहन चलवण्याचे कौशल्य चाचणी 50 गुण (Skill Test for vehicle driving (50 Marks) :

   आता लेखी परीक्षेकरिता पात्र झालेल्या उमेद्वाराला वाहन चालवण्याची कौशल्य चाचणी पुढील प्रमाणे द्यावी लागणार आहे. सदरच्या 02 ही चाचण्या मध्ये एकत्रित पाने कमीत कमी 40% गुण मिळवणे बंधनकारक राहणार आहे. वाहन चलवणीच्या कौशल्य चाचणी मध्ये पुढील चाचण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. 

अ )

इवेंट / चाचणी प्रकार 

गुण 

01 

हलके मोटर वाहन  चालवण्याची चाचणी 

25 

02 

जीप प्रकारातील वाहन  चालवण्याची चाचणी 

25 

ब )

कौशल्य चाचणीत मिळालेले गुण ही गुणवत्ता यादी मध्ये समाविष्ट करण्यात येणार नाहीत. कौशल्य चाचणी ही फक्त 01 अहर्ता चाचणी आहे ही लक्षात असू द्या. 


क )

वाहन चालवणे कौशल्य चाचणी चे निकष महासंचालक याच्या कडून वेळोवेळी ठवण्यात येतील ही सुद्धा लक्षात असले पाहिजे 

ड )

वाहन चालवणे कौशल्य चाचणी समितीमध्ये प्रादेशिक परिवहन प्राधीकरणाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील. 

वरील माहिती न समजल्यास परत वाचावी आणि या नुसार आपला पोलिस चालक शिपाई पदाच्या भरती ची तयारी करावी। 

👇👇👇

पोलीस भरती 2022 वैद्यकीय चाचणी police bharti 2022 Medical Test:-

      मित्रांनो आता वरील मैदानी चाचणी व लेखी चाचणी माध्यमातून अंतिम निवड यादी मध्ये निवड झालेल्या उमेदवार यांचे वैद्यकीय चाचणी तपासणी होईल आणि नंतर पोलीस शिपाई पदावर हजर होणे चा  आदेश मिळेल. पोलीस भरतीची तयारी ही आज पासूनच सुरू करायला हवी हाच तो शांततेचा काळ आहे याचं वेळेत तयारी सुरू करा म्हणजे युद्धाच्या वेळेस कमी मेहनत लागेल.


पोलीस भरती 2022 अभ्यास कसा करावा | How to start maharashtra police bharti 2022 study preparation :-

          महाराष्ट्र पोलिस भरती 2022 ची तयारी करतांना नवीन उमेदवार यांना अभ्यास कसा करावा याबाबत मार्गदर्शन व्हावे या करिता विविध कलासेस लावतात किंवा ऑनलाईन शोध घेतात परंतु काही उमेदवार यांना क्लास लावणे शक्य नसते त्यामुळे आपणास पोलीस भरती सराव पेपर , पोलिस भरती 2022 नोट्स आणि पोलीस भरती मागील पेपर pdf याच सांकेतिक स्थळावरअपलोड केलेली आहेत. आपण खाली स्क्रोल करून पोलीस भरती मागील पेपर डाउनलोड करू शकता.

How to download Maha police old paper pdf:

Maharashtra police bharti 2022 paper pdf download file has been given above just download it for better practice. We also provide direct online test links on this educational platform, if you want to solve maharashtra police bharti 2022 online test free of cost you just go and start your maharashtra police bharti 2022 online preparation without any cost. We provide all content free of cost to those applicants who want to join the Maharashtra police force and are struggling from the previous 04 year. 

Maharashtra police bharti 2022 sarav paper pdf also given on this site you just search on this website you can easily download it in your device. We highly recommend that you solve more and more Maharashtra police bharti previous year paper pdf or maharashtra police bharti old paper pdf twice a week, it will affect your police bharti written examination.


FAQ about maharashtra Driver police bharti 2022:

1) What is the expected date of Maharashtra driver Police Bharti 2022?
Ans:- by the web source next  month 15 july 2022 is expected date to start police bharti 2022 process.

2) Is there any additional test for Driver police constable bharti 2022?
Ans :- additional test only to check skill of Motor vehicle knowledge and rule as per latest driver police constable physical test exams GR. If you want to downoad whole GR about driver police  constable bharti 2022 you can find it on this site.

Post a Comment

0 Comments