Maharashtra Police Bharti 2022 GR | Police Physical Exam GR 2022 | पोलिस भरती मैदानी चाचणी GR

Maharashtra Police Bharti 2022 Physical Exam New GR for 50 Marks | Maha Police Bharti 2022 प्रथम मैदानी चाचणी घेणे बाबत शासन राजपत्र | पोलिस भरती मैदानी चाचणी सुरवातीलाच होणार याबाबत शासन निर्णय GR वाचा सविस्तर

Police Bharti 2022 New GR Information | पोलीस भरती 2022
मित्रांनो या पोस्ट मधून आपण काय माहिती मिळवणार आहोत:- 

  • पोलीस भरती 2022 मैदानी चाचणी नवीन शासन निर्णय चे राजपत्र
  • महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 पुरुष गट  मैदानी चाचणी गुण आणि इवेंट किती? 
  • महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 महिला गट मैदानी चाचणी गुण आणि इवेंट किती? 
  • पोलीस भरती 2022 लेखी चाचणी (१०० गुण) बाबत अभ्यासक्रम?
  • लेखी चाचणीमध्ये कोणते घटक / विषय समाविष्ट असतील ?
  • पोलीस भरती 2022 अभ्यास कसा करावा?
  • पोलीस भरती चे मागील वर्षाचे पेपर PDF डाउनलोड लिंक्स 

पोलीस भरती 2022 मैदानी चाचणी :- 

          महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 लवकरच सुरु होणार आहे आणि पोलीस भरती 2022 ची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला एक प्रश्न भेडसावत होता तो म्हणजे प्रथम शारीरिक चाचणी (Physical Test) होणार, की लेखी चाचणी होणार आहे? या शासन निर्णयाने ह्या प्रश्नाला उत्तर मिळाले आहेत. 

           दिनांक 24 जून 2022 रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र जाहीर केले आहे आणि त्या मध्ये महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 बाबत भरती प्रक्रिया राबने बाबत राजपत्र काढले आहे. त्यामध्ये खालील चार्ट मध्ये दर्शवल्या प्रमाणे महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 मध्ये शारीरिक चाचणी ही सुरुवातीला होणार आहे आणि त्या मध्ये मुख्यतः 03 इव्हेंट राहणार आहेत. 

 👉👉पोलिस भरती मैदानी चाचणी 2022 शासन निर्णय GR येथे पहा 👈👈

1600 मीटर धावणे, 100 मीटर धावणे आणि गोळा फेक असे 50 गुणांची मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे. आपणास खालील टेबल मधून सहज समजेल. 

महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 पुरुष मैदानी चाचणी गुण:-

पुरुष उमेदवार मैदानी चाचणी एकूण 03 इवेंट होतील :

Event

गुण 

1

१६०० मीटर धावणे..

२० 

2

१०० मीटर धावणे 

१५ 

3

गोळाफेक 

१५ 

एकुण 

५० 

                
       वरील प्रमाणे maha police bharti 2022 psysical test घेण्यात येईल.आता उमेदवाराने वरील प्रमाणेच मैदानी चाचणी सुरू करावी आणि जास्तीत जास्त लेखी परीक्षेच्या तयारीला द्यावा.

पोलीस भरती 2022 महिला मैदानी चाचणी :-

        महाराष्ट्र महिला उमेदवारांची शारीरिक चाचणी चा टेबल खाली दिलेला आहे. महिलांनी सुध्दा ययाप्रमाणेच आपली तयारी करायला पाहिजे.
महिला उमेदवार मैदानी चाचणी एकूण 03 इवेंट होतील :

Event

गुण 

1

८००  मीटर धावणे..

२० 

2

१०० मीटर धावणे 

१५ 

3

गोळाफेक 

१५ 

एकुण 

५० 


आता पोलीस भरती 2022 च्या मैदानी चाचणी ची रूपरेषा स्पष्ट झाली आहे उमेदवारांनी लेखी परीक्षेला प्राधान्य देऊन आपला सराव सुरू करावा.

Police bharti 2022 physical Exam new GR :- 

              पोलीस शिपाई भरती 2022 मध्ये प्रथम मैदानी चाचणी घेणे बाबत शासन निर्णय 24 जून रोजी घेण्यात आला आहे त्या बाबत राजपत्र जारी केलेले आहे. आपण सदरचे महाराष्ट्र शासन निर्णय राजपत्र खाली डाउनलोड करू शकता. 
महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र नुसार पोलीस भरती 2022 ची भारती प्रक्रिया राबवितांना प्रथम 50 गुणांची  मैदानी चाचणी घ्यावी असे निर्णय शासनाने घेतला आहे. पोलीस भरती 2022 च्या मैदानी परीक्षेचे इव्हेंट निहाय गन विभागणी खालील प्रमाणे करण्यात आली आहे.
⬛🔲 पुरुष उमेदवार करिता मैदानी चाचणीच्या गुणांची विभागणी इव्हेंट निहाय पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे:-


⬛  पुरुष उमेदवार 1600 मीटर धावणे या इव्हेन्ट करिता गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे:-
5.10 च्या आत 20 मार्क्स राहतील
5.10 ते 5.30=15 मार्क्स
5.30 ते 5.50=12 मार्क्स
5.50 ते 6.10=10 मार्क्स
6.10 ते 6.30=08 मार्क्स
6.30 ते 6.50=04 मार्क्स
6.50+....     =00 मार्क्स
⬛   पुरुष उमेदवार "गोळा फेक" इव्हेंट मध्ये गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे राहील:-
8.50+...        =15 मार्क्स राहातील

8.50 ते 7.90 =12 मार्क्स
7.90 ते 7.40 =09 मार्क्स
7.40 ते 6.90 =06 मार्क्स
6.90 ते 6.40 =03 मार्क्स
6.40 पेक्षा कमी=00 मार्क्स


100 मीटर धावणे या इव्हेन्ट करिता गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे:-
11.50 पेक्षा कमी =15 मार्क्स राहतील
11.50 ते 12.50 = 12 मार्क्स
12.50 ते 13.50 = 09 मार्क्स
13.50 ते 14.50 = 06 मार्क्स
14.50 ते 15.50 = 03 मार्क्स
15.50+....         = 00 मार्क्स

 👉👉पोलिस भरती मैदानी चाचणी 2022 GR येथे पहा 👈👈

🔲⚫🔲 पोलीस भरती 2022 महिला उमेदवार करिता मैदानी चाचणीच्या गुणांची विभागणी इव्हेंट निहाय पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे:-

👉800 मी धावणे इव्हेंट च्या गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे:-
2.50 च्या आत..= 20 मार्क्स राहतील
2.50 ते 3.00 = 15 मार्क्स
3.10 ते 3.10 = 10 मार्क्स
3.10 ते 3.20 = 06 मार्क्स
3.20 ते 3.30 = 02 मार्क्स
3.30+...       = 00 मार्क्स
 👉"गोळा फेक" इव्हेंट मध्ये गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे राहील:-
6.00 मी+....  = 15 मार्क्स राहतील 
6.00 ते 5.50 = 11 मार्क्स
5.50 ते 5.00 = 08 मार्क्स
5.00 ते 4.50 = 05 मार्क्स
4.50 ते 4.00 = 02 मार्क्स
4.00 पेक्षा कमी = 00 मार्क्स
 
👉 100 मीटर धावणे या इव्हेंट करिता गुणांचे विभाजन पुढील प्रमाणे:-
 14 सेकंदा च्या आत.. =15 मार्क्स राहतील 
14 ते 15 = 12 मार्क्स
15 ते 16 = 09 मार्क्स
16 ते 17 = 06 मार्क्स
17 ते 18 = 03 मार्क्स
18+....   = 00 मार्क्स

           वरील दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 च्या मैदानी चाचणीचे गुणविभागणी शासनाकडून करण्यात आलेली आहे. तरी वरील गुण विभागणी नुसार आपण आपला मैदानी चाचणीचा सराव सुरु करावा त्याचबरोबर लेखी परीक्षा सुद्धा सराव करावा त्यासाठी आम्ही आपणास पोलीस भरती सराव पेपर pdf, पोलीस भरती मागील जुने पेपर या ठिकाणी देत असतो. तसेच नोट सुद्धा पुरत असतो लेखी परीक्षेकरिता विचारते या घटकांची किंवा अभ्यासक्रमाची माहिती पुढील प्रमाणे स्पष्ट केली  करता येईल.

1) लेखी परीक्षा साठी पात्र होण्यासाठी उमेदवारास कमीत कमी मैदानी गुणाच्या 50% गुण आवश्यक आहे

 2) 1 : 10 प्रमाणात विद्यार्थी परीक्षेसाठी घेतले जातील

 👉👉पोलिस भरती मैदानी चाचणी 2022 GR येथे पहा 👈👈

पोलीस भरती 2022 लेखी चाचणी (१०० गुण) Police Bharti 2022 Written test Mark:-

          महाराष्ट्र शासन राजपत्र द्वारे शासन निर्णय प्रकाशित झाला आहे त्यानुसार पोलीस भरती 2022 मैदानी चाचणी मध्ये  (शारीरिक योग्यता चाचणी)  किमान ५०% गुण मिळवणारे उमेदवारचं हे संबंधित प्रवर्गामधील जाहिरात दिलेल्या रिक्त पदांच्या १ : १० या प्रमाणात १०० गुणांच्या लेखी चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याकरीता पात्र राहतील.
  म्हणजे मैदानी चाचणी मध्ये 50% गुण मिळवणे अनिवार्य राहील आणि तेच उमेदवार हे पोलीस भरती 2022 लेखी परीक्षा पात्र राहतील. यापैकी एकूण जागेच्या 1 उमेदवार मागे 10 उमेदवार लेखी परीक्षेत पात्र राहतील. 

लेखी चाचणीमध्ये पुढील विषय समाविष्ट असतील Police Bharti 2022 syllabus:- 

                 पोलीस भरती 2022 लेखी परीक्षा अभ्यासक्रम काय राहील त्या मध्ये काही बदल करण्यात आला आहे का? तर नाही पोलीस भरती 2022 च्या लेखी परीक्षा अभ्यासक्रम (Mahapolice Bharti 2022 syllabus and pattern ) हा पूर्वी प्रमाणेच आहे. या पोलीस भरती 2022 च्या लेखी परीक्षेत पुढील विषयावर बहुपर्यायी प्रश्न राहतील.
(१) अंकगणित 
(२) सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी 
(३) बुद्धिमत्ता चाचणी 
(४) मराठी व्याकरण. 
     वरील घटकावर 100 गुणांची बहुपर्यायी प्रश्न राहतील आणि 90 मिनिटे वेळ राहील. नंतर मैदानी चाचणी 50 गुण + लेखी चाचणी 100 गुण असे एकूण 150 गुण पैकीं मेरिट नुसार अंतिम निवड यादी लागेल. पोलीस भरती 2022 जाहिरात मधील आरक्षण निहाय जागेची मेरिट लिस्ट लावण्यात येईल.

पोलीस भरती 2022 वैद्यकीय चाचणी police bharti 2022 Medical Test:-

      मित्रांनो आता वरील मैदानी चाचणी व लेखी चाचणी माध्यमातून अंतिम निवड यादी मध्ये निवड झालेल्या उमेदवार यांचे वैद्यकीय चाचणी तपासणी होईल आणि नंतर पोलीस शिपाई पदावर हजर होणे चा  आदेश मिळेल. पोलीस भरतीची तयारी ही आज पासूनच सुरू करायला हवी हाच तो शांततेचा काळ आहे याचं वेळेत तयारी सुरू करा म्हणजे युद्धाच्या वेळेस कमी मेहनत लागेल.


पोलीस भरती 2022 अभ्यास कसा करावा | How to start maharashtra police bharti 2022 study preparation :-

          महाराष्ट्र पोलिस भरती 2022 ची तयारी करतांना नवीन उमेदवार यांना अभ्यास कसा करावा याबाबत मार्गदर्शन व्हावे या करिता विविध कलासेस लावतात किंवा ऑनलाईन शोध घेतात परंतु काही उमेदवार यांना क्लास लावणे शक्य नसते त्यामुळे आपणास पोलीस भरती सराव पेपर , पोलिस भरती 2022 नोट्स आणि पोलीस भरती मागील पेपर pdf याच सांकेतिक स्थळावरअपलोड केलेली आहेत. आपण खाली स्क्रोल करून पोलीस भरती मागील पेपर डाउनलोड करू शकता.

       Maharashtra Police Bharti 2022 New latest GR about  Physical  test :-       

       Police Bharti 2022 Ground Test will be conduct first and then written exam will taken maharashtra government has publishe curcular about this new rules and all district unit has inform about new police bharti 2022 GR. If you want to watch and read this latest police bharti 2022 GR about counducting ground exam before written examination then you can watch below videos to know in breef.

 

FAQ about maharashtra police bharti 2022:

1) What is the expected date of Maharashtra Police Bharti 2022?

Ans:- According to latest information from web next month 15 july 2022 is expected date to start police bharti 2022 process.

2) What is the age limit for Maharashtra police?

Ans:- Maharashtra Police Constable applicant age must be beetween 18 to 28 to apply online application,Post a Comment

0 Comments